jan_pirx: (Condor)
[personal profile] jan_pirx
Многим покажется странным, но это моя малая родина. Я родился в 20 км отсюда... В сознательном возрасте был там только однажды, в 2000-х... Старинное польское пограничье. Значительная часть действия "Пана Володыёвского" в этих местах происходит... Очень красивое место над Збручем. Сразу по ту сторону "от старой государственной границы".

Оригинал взят у [livejournal.com profile] m_a_d_m_a_x в Cпадщина. Скала-Подільська. Маєток Голуховських/Наследие. Скала-Подольская. Имение Голуховских.


У тихому і затишному селищі з романтичними руїнами фортеці і великою історією можна побродити по незнайомим вуличками в пошуках цікавого і незвіданого. Досить цікавим буде відвідування садиби Ґолуховського, яка знаходиться в селищі Скала-Подільська.
--------------
В тихом и уютном поселке с романтическими руинами крепости и великой историей можно побродить по незнакомым уличкам в поисках интересного и неизведанного. Достаточно любопытным будет посещение усадьбы Голуховского, которая находится в поселке Скала-Подольская.Наприкінці XVIII століття власником Скали-над-Збручем стає Холмський підчаший Юзеф Винцентий Голуховський (1734 - 1806). Він не став відновлювати замок і зруйнований блискавкою палац Адама Тарло, а побудував свою резиденцію на південній околиці міста.
-------------
В конце XVIII века владельцем Скалы-над-Збручем становится Холмский подчаший Юзеф Винцентий Голуховский (1734 - 1806). Он не стал восстанавливать замок и разрушенный молнией дворец Адама Тарло, а построил свою резиденцию на южной окраине города.Навколо резиденції на основі природного лісового масиву розбивається великий парк, який і сьогодні вражає нечастих туристів. Парк займає територію в 26 гектарів, на якій росте близько 110 видів дерев і чагарників. З цим місцем пов'язана легендарна історія, яка розповідає про те, що парк був закладений в формі імені коханої господаря - Олени.
----------------
Вокруг резиденции на основе природного лесного массива разбивается большой парк, который и сегодня поражает нечастых туристов. Парк занимает территорию в 26 гектаров, на которой произрастает около 110 видов деревьев и кустарников. С этим местом связана легендарная история, которая повествует о том, что парк был заложен в форме имени возлюбленной хозяина – Елены.Розвиток маєтку було продовжено онуком Юзефа Голуховського - Агенором Ромуальдом Ґолуховським. Завдяки йому резиденція значно збагатилася. Благо, статус дозволяв це робити: Голуховський обіймав посаду намісника Галичини. Його син, Агенор Адам Голуховський (1849-1921), був міністром закордонних справ Австро-Угорщини.
У парку був побудований одноповерховий палац з терасою і балконом в класичному стилі, прикрасою якого стали декоративні двоповерхові вежі. Такий чудовий архітектурний шедевр не зміг вистояти в Першу світову війну, і був пошкоджений.
----------------
Развитие имения было продолжено внуком Юзефа Голуховского - Агенором Ромуальдом Голуховским. Благодаря ему резиденция значительно обогатилась. Благо, статус позволял это делать: Голуховский занимал должность наместника Галичины. Его сын, Агенор Адам Голуховский (1849-1921), был министром иностранных дел Австро-Венгрии.
В парке был построен одноэтажный дворец с террасой и балконом в классическом стиле, украшением которого стали декоративные двухэтажные башни. Такой замечательный архитектурный шедевр не смог выстоять в Первую мировую войну, и был поврежден.

Останнім ординатором Скали до 1939 року був граф Агенор Марія Йоахім Голуховський (1886 - 1956). Він повинен був почати реставрацію палацу в вересні 1939 ... Але не судилося.
---------------
Последним ординатором Скалы до 1939 года был граф Агенор Мария Йоахим Голуховский (1886 - 1956). Он должен был начать реставрацию дворца в сентябре 1939... Но не судьба.

флігель до ремонту/флигель до ремонта
Сьогодні в колишньому маєтку розміщується селищна лікарня. Зберігся флігель з гарною двоповерховою вежею, стара огорожа і добрі в'їзні ворота з сторожкою в стилі французького неоренесансу. Десь в глибині парку загубилися 500-річний дуб і липа, під якою, за легендою, зізнавався в любові майбутній президент Української Народної республіки Михайло Грушевський.
--------------
Сегодня в бывшем имении размещается поселковая больница. Сохранился флигель с хорошей двухэтажной башней, старая ограда и хорошие въездные ворота со сторожкой в стиле французского неоренессанса. Где-то в глубине парка потерялись 500-летний дуб и липа, под которой, по легенде, сознавался в любви будущий президент Украинской Народной республики Михаил Грушевский.

Сторожка і брама/Сторожка и ворота:
Офіціни:
Незважаючи на настільки давню і не дуже привабливу споруду, туристи все ж не проходять повз селища і обов'язково навідуються в колишній маєток графа Голуховського. Адже такий величезний парк з великою кількістю різноманітної рослинності мало де можна зустріти, тим більше, якщо він ще несе інтригуючу історію засновників.
------------
Несмотря на столь давнюю и не очень привлекательную постройку, туристы все же не проходят мимо поселка и обязательно наведываются в бывшее имение графа Голуховского. Ведь такого огромного парка с большим количеством разнообразной растительности мало где можно повстречать, тем более, если он еще несет интригующую историю основателей.

Зруйнований флігель/разрушенный флигель:


на поштівці палац, якого вже нема/на открытке дворец, которого уже нет


Джерела/источники:
ternopillya.livejournal.com
ukrainaincognita
castle-ua.com

Шановні друзі! Допомогти проекту "Українські Пам'ятки архітектури. Спадщина" ви можете через систему PATREON, ставши патроном в нашій обоймі. Заздалегідь дякуємо =) …/
Уважаемые Друзья! Помочь проекту "Украинские памятники архитектуры. Наследие" вы можете через систему PATREON, став патроном в нашей обойме. Заранее спасибо =) ...
ну как то так =))

Profile

jan_pirx: (Default)
jan_pirx

February 2017

S M T W T F S
   1 23 4
5 6 78910 11
12 13 1415 16 17 18
19 202122232425
262728    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 05:28 am
Powered by Dreamwidth Studios